Kort ventetid og timer på ettermiddag og kveld i Stavanger og Sandnes sentrum

Gjennomsnittlig timeantall hos oss er 5 timer. Vi møter våre klienter med respekt

Ta kontakt

eller scroll ned for å bli bedre kjent med oss


Vi tilbyr

Faglighet

Resonanspsykologene har både klinisk- og forskerbakgrunn. Det er viktig for oss å gi klientene våre veldokumenterte tilbud, og en best mulig match mellom tilbud og presenterte problemstillinger.

Tilpasning

Hos oss utarbeider vi tilbudet sammen med våre klienter. Vi tilbyr timer på ettermiddag / kveld, og kort ventetid. Terapihyppighet og forløpslengde tilpasses individuelt. Vi har felles inntak av nye klienter for å sikre korrekt kompetanse og kort ventetid.

Taushetsplikt

Psykologer er underlagt helsepersonelloven og har med dette taushetsplikt. Det vil si at informasjonen som utveksles mellom psykolog og klient forblir konfidensiell. Vi tilbyr full diskresjon.

For enkeltpersoner

Psykologen er en drøftingspartner som bidrar til økt forståelse av vansker og utvikling av nye mestringsstrategier. Utgangspunktet for psykologsamtalen kan være et ønske å kvitte seg med noe bestemt, som for eksempel nedstemthet eller angst. Det kan også være et ønske om å endre livssituasjon, hvordan man har det med seg selv eller fungerer på arbeidsplassen. Vi har blant annet kompetanse på følgende problemstillinger:

 • Depresjon og nedstemthet
 • Angst og bekymringer
 • Negative tankemønstre
 • Søvnvansker

 • Alkohol og andre rusmidler
 • Sjalusi
 • Sorg

 • Tvangstanker og handlinger
 • Stress og utbrenthet
 • Relasjonelle vansker

 • Vanskelige følelser
 • Ulike typer avhengighet

For par

Når kommunikasjonen har stoppet opp, uenigheten stor og situasjonen fastlåst hjelper det ofte med en nøytral tredjepart i rommet. For mange gir terapirommet en ramme som gjør det mulig å snakke om det vanskelige og finne frem til nye løsninger. Ofte endrer disse løsningene samlivet på en positiv måte. Vanlige problemstillinger par søker hjelp for er:

 • Kommunikasjon
 • Seksualliv
 • Ansvar- og arbeidsfordeling

 • Kriser
 • Barneoppdragelse
 • Ulikheter i behov og ønsker

 • Tidsklemma
 • Utroskap
 • Samlivsbrudd

 • Manglende nærhet
 • Livsfaser

Hvordan vi arbeider

Den første timen bruker vi på kartlegging og vurdering av aktuell problematikk. Deretter utarbeider vi foreløpige målsetninger, skisse for behandlingsplan, og velger innfallsvinkel. Dette gjør vi sammen med klientene våre.

Psykologene

Hos Resonanspsykologene arbeider Professor i psykologi og klinisk psykolog Jone Bjørnestad og psykologspesialist Kristian Nyborg Johansen. Vi er medlemmer av Norsk Psykologforening, og utdannet ved Universitetet i Bergen. Vi har klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, barnevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, kommunehelsetjenester og som privatpraktiserende psykologer.

Vi har kompetanse innen kognitiv terapi, mindfulness, psykodynamisk terapi og emosjonsfokusert terapi. Psykologer er autorisert helsepersonell.

Henvendelse

For timebestilling kan du ringe, sende epost, sms eller bruke kontaktskjemaet til høyre.

Du trenger ikke henvisning fra lege.

 

 

Kontaktinformasjon

Lokalisering

Stavanger:

Schiøtz gate 5, 4008 Stavanger. Eiganes Bydel. Stavanger Sanitetsforening, 2. etg. Kontoret har gjesteparkering tilknyttet.

Sandnes:

Langgata 41, 4306 Sandnes. Vi har kontor i 3. etasje over ”Noi” med inngang fra Langgata. Det er gode parkeringsmuligheter i området, og kort avstand til buss og togstasjon.

 

Telefon: 97 14 15 99

E-post: kontakt@resonanspsykolog.no

Bestill time