Psykolog tjenester med kort ventetid og timer på ettermiddag og kveld i Stavanger og Sandnes sentrum

Vi tilbyr terapi, samtaler, foredrag, kurs og veiledning. Vi ønsker å møte våre klienter med respekt, forståelse og åpenhet. Vi er innstilt på å arbeide frem ny forståelse og bedre løsninger sammen med våre klienter

Ta kontakt

eller scroll ned for å bli bedre kjent med oss


Vi tilbyr

Faglighet

Resonanspsykologene har både klinisk- og forskerbakgrunn. Det er viktig for oss å gi klientene våre veldokumenterte tilbud. Dette for å i størst mulig grad sikre riktig tilbud i forhold til presenterte problemstillinger.

Tilpasning

Hos oss utarbeider vi tilbudet sammen med våre klienter. Vi tilbyr timer på ettermiddag / kveld, og kort ventetid. Terapihyppighet og forløpslengde tilpasses individuelt. Vi har felles inntak av nye klienter for å sikre korrekt kompetanse og kort ventetid.

Taushetsplikt

Psykologer er underlagt helsepersonelloven og har med dette taushetsplikt. Det vil si at informasjonen som utveksles mellom psykolog og klient forblir konfidensiell. Vi tilbyr full diskresjon.

For enkeltpersoner

Psykologen er en drøftingspartner som bidrar til økt forståelse av vansker og utvikling av nye mestringsstrategier. Utgangspunktet for psykologsamtalen kan være et ønske å kvitte seg med noe bestemt, som for eksempel nedstemthet, bekymringer, søvn- eller alkoholproblemer. Det kan også være et ønske om å endre livssituasjon, hvordan man opplever seg selv, fungering på arbeidsplassen eller hjemme.

Vi har blant annet kompetanse på følgende problemstillinger:

 • Depresjon og nedstemthet
 • Angst og bekymringer
 • Negative tankemønstre
 • Søvnvansker

 • Alkohol og andre rusmidler
 • Sjalusi
 • Sorg

 • Tvangstanker og handlinger
 • Stress og utbrenthet
 • Relasjonelle vansker

 • Vanskelige følelser
 • Ulike typer avhengighet som shopping, spill og annet

For par

Når kommunikasjonen har stoppet opp, uenigheten stor og situasjonen fastlåst hjelper det ofte med en nøytral tredjepart i rommet. I parterapi hjelper psykologen par med å utvide forståelsen av problematikk de opplever. For mange gir terapirommet en ramme som gjør det mulig å snakke om det vanskelige. Ofte finner vi frem til løsninger som endrer samlivet. Vanlige problemstillinger par søker hjelp for er:

 • Kommunikasjon
 • Seksualliv
 • Ansvar- og arbeidsfordeling

 • Kriser
 • Barneoppdragelse
 • Ulikheter i behov og ønsker

 • Tidsklemma
 • Utroskap
 • Samlivsbrudd

 • Ulik forståelse
 • Manglende nærhet
 • Livsfaser

Hvordan vi arbeider

Den første timen bruker vi på kartlegging og vurdering av aktuell problematikk. Deretter utarbeider vi foreløpige målsetninger, skisse for behandlingsplan, og velger innfallsvinkel. Dette gjør vi sammen med klientene.

Psykologene - Kompetanse

Hos Resonanspsykologene arbeider psykologspesialist Kristian Nyborg Johansen og psykolog Jone Bjørnestad. Vi er medlemmer av Norsk Psykologforening, og utdannet ved Universitetet i Bergen. Vi har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, barnevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, kommunehelsetjenester og som privatpraktiserende psykologer.

Vi har kompetanse innen kognitiv terapi, mindfulness, psykodynamisk terapi, emosjonsfokusert terapi og Motiverende samtale. Psykologen har seks-årig utdanning i normalpsykologisk fungering og samtalebehandling. Psykologer er autorisert helsepersonell.

Henvendelse

For timebestilling kan du ringe, sende epost, sms eller bruke kontaktskjemaet til høyre.

Vi har ingen avtale med det offentlige helsevesen, og det gis derfor ingen refusjon for utgiftene. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Timer som ikke avbestilles 48 timer i forveien må betales i sin helhet.

 

Kontaktinformasjon

Lokalisering

Stavanger:

Schiøtz gate 5, 4008 Stavanger. Eiganes Bydel. Stavanger Sanitetsforening, 2. etg. Kontoret har gjesteparkering tilknyttet.

Sandnes:

Langgata 41, 4306 Sandnes. Vi har kontor i 3. etasje over ”Charles & de” med inngang fra Langgata. Det er gode parkeringsmuligheter i området, og kort avstand til buss og togstasjon.

 

Telefon: 97 14 15 99

E-post: kontakt@resonanspsykolog.no

Bestill time